BEDRIJFSPLANNING


We hebben expertise in teeltplanning maar ook in bedrijfsplanning met de daarbij horende investeringen. We begeleiden je in de arbeidsplanning zodat niet alleen de teelt maar ook de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Met kwali-tijd kweek je kwaliteit.

ONZE EXPERTISES