TEELTTECHNIEK


We werken op maat van elke tuinder. Elke adviseur werkt volgens een vooraf opgestelde teeltlijn, specifiek voor elke tuin en in overeenstemming met het gekozen ras en de infrastructuur van het bedrijf. Tijdens het bezoek wordt die uitgezette teeltlijn geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. We begeleiden je bij de klimaatbeheersing, bij het watergift-management enzovoort.

ONZE EXPERTISES